ใครว่าไม่มีเวลา

ใครว่าไม่มีเวลา
Page 2 Page 3

ช่วยให้รู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และตระหนักว่าการบริหารเวลาอย่างดีจะส่งผลให้ชีวิตมีเป้าหมาย สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงและได้รับความก้าวหน้าในชีวิต พร้อมเสนอแนะวิธีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เวลาให้เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เฉลิมพร
    18 Aug 14 18:22
    สุดยอดมากๆ ครับ ขอบคุณ ครับ ที่แบ่งปัน สิ่ง ดีๆ ครับ
1