นักฟังชั้นเซียน

นักฟังชั้นเซียน
Page 2 Page 3

“ฟังไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด” เป็นสำนวนไทยที่กล่าวถึงคนที่ฟังอะไรไม่ได้ความ จับประเด็นไม่ได้ แต่เดาเอง คิดเอง สรุปเองทั้งจากอคติส่วนตัวและความไม่วิพากษ์ความคิด นำไปสู่การทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องราวที่นำความเสียหายใหญ่โตมาถึงบุคคลหรือองค์กร จนเกิดการล่มสลายใหญ่โตมาแล้วในอดีต  แท้จริงแล้วทุกองค์กรสามารถป้องกันปัญหานี้ได้ และสามารถฝึกบุคลากรให้เป็นนักฟังชั้นเซียนได้ไม่ยาก เราขอแนะนำหนังสือที่สามารถนับเป็นดุจคัมภีร์ศิลปะการเป็นนักฟังในงานธุรกิจและชีวิตประจำวัน “นักฟังชั้นเซียน”
ภายในเล่ม เปิดด้วยบทแรก “ฟังมาก” ดีกว่า “พูดมาก” เพียงบทนี้ท่านผู้อ่านก็ได้กำไรในการอ่านด้วยการนำเสนอวิธี “หยุดความล้มเหลวเพราะ ไม่ฟัง” ไว้อย่างน่าสนใจและอีกหลายบทในเล่มที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
“ฟังแล้วหงุดหงิด จะพิชิตอย่างไร” 1 ใน 5 หมวดสำคัญของการฟัง ที่จะช่วยให้รู้ว่าควรตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันอย่างไร ทุกหมวดของการฟังภายในเล่ม ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการฟังในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งทุกองค์กรสามารถนำไปพัฒนาทักษะ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรของท่านได้อย่างไม่ยากเลย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้