การคิดเชิงประยุกต์

การคิดเชิงประยุกต์
Page 2 Page 3

การคิดเชิงประยุกต์เป็นการคิดอีกมิติหนึ่งที่คนทุกระดับในสังคมควรเรียนรู้วิธีคิด เเละเป็นหนึ่งในหนังสือชุด "ผู้ชนะ 10 คิด" ในเล่มได้นำเสนอวิธีการคิด 10 มิติที่ช่วยพัฒนาให้คนในสังคม "คิดเป็น" โดยในส่วนของมิติการคิดเชิงประยุกต์เล่มนี้ มุ่งหมายให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาพัฒนาตนเองสู่การเป็น "นักคิดเชิงประยุกต์" ได้ เริ่มตั้งเเต่การพัฒนาความสามารภในการนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ปประโยชน์ในภาคปฏิบัติ การประยุกต์สิ่งต่างๆ เพื่อใช้ในการเเก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เเละการพัฒนาความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้ก้าวหน้าเเละสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยลดผลร้ายจากการลอกเลียนเเบบหรือทำตามโดยปราศจากปรับใช้อย่างเหมาะสม การคิดเชิงประยุกต์เป็นทักษะการคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นการเเก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวัน การนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้อย่างเหมาะสมเเละเต็มศักยภาพ เเละช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ใช้การได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย การพัฒนาทักษะการคิดเชิงประยุกต์จึงเหมาะสำหรับทุกกลุ่มคน ทุกเพศ เเละทุกวัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้