ผู้สร้างสันติ ตัวอย่าง

ผู้สร้างสันติ ตัวอย่าง Free!
Page 2 Page 3

หนังสือผู้สร้างสันติ เป็นคู่มือแนะนำการแก้ไขการขัดแย้งส่วนตัว ตามแบบพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดย สำนักพิมพ์ฮากิออส