ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 : การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 : การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถศึกษาและฝึกฝนกลวิธีในการอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อเอกสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารติดต่อหน่วยงาน และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้สามารถหาสาระสำคัญ ค้นหาคำตอบ ย่อหรือสรุปเนื้อเรื่องได้ด้วยตนเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้