การประมาณจำนวนวัสดุก่อสร้างอาคาร (วิธีลัด)

การประมาณจำนวนวัสดุก่อสร้างอาคาร (วิธีลัด)
Page 2 Page 3

ประกอบด้วยตารางข้อมูลสำเร็จสำหรับใช้ประมาณจำนวนวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต และไม้แบบ ซึ่งเกิดจากการคำนวณการใช้วัสดุก่อสร้างของอาคารสูง 3-5 ชั้น และอาคารสูง 6-8 ชั้น จำนวน 48 ชิ้นงาน เพื่อให้สามารถประมาณราคาก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้