ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
Page 2 Page 3

สำหรับประกอบการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี) วิชา งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ ปวช. เนื้อหาในเล่มครอบคลุมภาคทฤษฎีของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) ของเครื่องยนต์หัวฉีด ตั้งแต่ หลักการพื้นฐานของระบบ EFI แบบธรรมดา จนถึงระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ อาทิ อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะการทำงานต่าง ๆ , หลักการของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์, หน้าที่ ส่วนประกอบ และการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ EFI , ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ TCCS ที่ใช้ในรถยนต์ และ วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบ EFI(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้