ผู้สร้างสันติ-ตัวอย่าง

ผู้สร้างสันติ-ตัวอย่าง Free!
Page 2 Page 3

คู่มือแนะนำการแก้ไขการขัดแย้งส่วนตัว ตามแบบพระคัมภีร์ โดย สำนักพิมพ์ฮากิออส (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สุวิทย์ อมรกุลสวัสดิ์
    11 Jul 14 13:59
    เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับทุกคน ทุกศาสนา รอเล่มเต็มเร็วๆนี้
1