SciMag ฉบับกรกฎาคม 2557

SciMag ฉบับกรกฎาคม 2557
Page 2 Page 3
  • 42 หน้า
  • 6.49 MB
  • 1 ก.ค. 2557
  • ซายแมก
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿29.00

คุมกำเนิด คุมประชากร ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสังคมไทย โดยเฉพาะปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งวัยรุ่นไทยติดอันดับท้องในวัยเรียนมากที่สุดของอาเซียน แน่นอนว่าสถิตินี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าภาคภูมิใจสักเท่าไหร่ เพราะแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง การคุมกำเนิดที่ถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสอนกันในสังคมไทย เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม และยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีชีวิตคู่และมีเพศสัมพันธ์แต่ยังไม่ต้องการจะมีบุตร รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้