การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ [พระไพศาล]

การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

คนเจ็บนั้นไม่ได้ต้องการเพียงแค่การเยียวยาทางกายเท่านั้น
การเยียวยาทางจิตใจก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน
ยิ่งคนที่เจ็บหนัก อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต
การเยียวยาทางกายกลับมีความสำคัญน้อยกว่า
การเยียวยาทางจิตใจด้วยซ้ำ ดังจะเห็นได้ว่า
เมื่อผู้ป่วยมีใจสงบ ยอมรับความตายได้ ก็หายทุรนทุราย
แม้อาการทางกายจะทรุดหนักลงเป็นลำดับ
จนยากแก่การเยียวยารักษาได้แล้วก็ตาม

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระไพศาล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้