ธรรมะบนเขา [พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)]

ธรรมะบนเขา [พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)] Free!
Page 2 Page 3

       “ธรรมะบนเขา เล่ม ๑” เป็นการถอดเสียงการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ซึ่งเมตตาโปรดคณะศิษย์และญาติโยมผู้มีศรัทธาทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นเวลายาวนานกว่า ๑ ปีมาแล้ว ต่อมาคณะศิษย์ได้บันทึกธรรมและเสียงธรรมของท่านผ่านเว็บไซต์ www.PhraSuchart.com, ยูทูป และเฟซบุ๊กของท่านพระอาจารย์นับแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ทั้งนี้เกิดจากจิตศรัทธาต่อพระธรรมสูงสุดขององค์พระสัพพัญญู และต่อองค์ท่านพระอาจารย์ที่ได้เมตตานำธรรมเหล่านั้นมาอบรมใจทุกดวงเพียงหวังว่าใจแต่ละดวงจะชื่นบานเมื่อได้ลิ้มรสแห่งอมฤตธรรม
       “ธรรมะบนเขา เล่ม ๑” ได้รวบรวมธรรม ๖ กัณฑ์ไว้เป็นเบื้องต้น รวมทั้งคำถาม-ตอบปัญหาธรรมของท่านพระอาจารย์ ซึ่งเฉียบขาด แหลมคม ดังปฏิปทาที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอด แกงหม้อใหญ่ของท่านอาจารย์จึงขึ้นอยู่กับใจแต่ละดวงว่าจะสามารถรับรสแกงนั้นได้แค่ไหน

ดาวน์โหลดหนังสื่อเล่มอื่นของท่าน

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://www.kammatthana.com/
สามารถติดตามสื่อธรรมอื่นๆ ได้ในเว็บข้างต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้