เตรียมตัวก่อนตาย

เตรียมตัวก่อนตาย
Page 2 Page 3

งานเขียน

ค้นหาคำตอบที่คุณเคยมีคำถามนั้นอยู่ในใจ

หากไม่เคยมีคำถามใด

คุณจะได้ทั้งคำถามและคำตอบอย่างมีเหตุมีผล

เงื่อนไขแห่งชีวิต

เงื่อนไขแห่งโชคชะตา

เกิดขึ้นเพราะกรรมนำพา

หรือฟ้าลิขิต

หรือเพราะสิ่งที่คุณได้ทำๆ ลงไป

แบบไม่ได้คิด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้