นักเลง

นักเลง
Page 2 Page 3

เป็นนวนิยาย แนวนักเลงที่ ไม่ใช่อันธพาล ที่มีคติเตือนใจ ความโหดเลวร้าย

ที่มันไม่มีมาตรใดชั่งตวงวัดได้ว่า ใครมีมากกว่าใคร และวิธีการกำจัดเสี้ยน

หนามที่ตำคาใจด้วยมือเปล่าๆกับมันสมองที่มีสนุกอย่างไม่เคยมีใคร

นำเสนอเรื่องราวแบบนี้มาก่อน ..


" ในสมัยที่ความเจริญยังไม่ขยายตัวออกไปยังจังหวัดต่างๆ ถนนหนทางยัง

ไม่สะดวก น้ำไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆยังไม่มี ชีวิตในยุคนั้นน้ำยังไม่ใส

ไฟยังไม่สว่าง โลกทัศน์ของคนในสมัยนั้นยังไม่เปิดกว้าง ยังไม่รู้จักชาวต่างชาติ

แค่คนที่สัญจรมา ก็ดูว่าแปลกหน้า หากไม่มีใครในหมู่บ้านรับรองว่ารู้จักหรือ

เป็นญาติกัน คงยากที่จะย่ำเท้าเข้ามาตีสนิทกับคนในหมู่บ้าน หรือคงยากที่

ใครๆจะไว้เนื้อเชื่อใจ และคนในยุคนั้นมีความเป็นนักเลงกันพอตัว และต้องเป็น

เพราะปกป้องตัวเองและครอบครัว อีกทั้งต้องปกป้องทรัพย์สินวัวควาย หรือของ

มีค่าต่างๆของตนให้พ้นจากอันธพาล นักเลงนั้นต่างจากอันธพาล

นักเลงนั้นเรียนรู้การต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด... "(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้