ภพนี้ ภพหน้า [ฉบับเติมเต็ม]

ภพนี้ ภพหน้า [ฉบับเติมเต็ม] Free!
Page 2 Page 3
 • 130 หน้า
 • 6.71 MB
 • 26 ก.ย. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือ "ภพนี้ ภพหน้า" เสนอเรื่องชีวิตหลังความตาย มีเนื้อหาปรากฏในปายาสิราชัญญสูตร เป็นบทสนทนาระหว่างพระเจ้าปายาสิกับพระกุมารกัสสปะ ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในยุคนั้น ในตอนท้ายได้นำพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องมาไว้ตอนท้ายเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
       ฉบับเติมเต็ม เพิ่มเติมเนื้อหา การค้นคว้า เรื่องหลักการเวียนว่ายตายเกิด ในสมัยปัจจุบัน ที่น่าสนใจ กรณีศึกษา : เรื่องจริงคนจริง ที่บ้านตะคร้อ หมู่บ้านคนระลึกชาติ แห่งเดียวในโลก (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • วิชิต
  7 Jul 14 09:10
  น่าสนใจดี มีความพยายามในการค้นหาข้อมูลดี
1