กรรมพยากรณ์ ตอนเลือกเกิดใหม่

กรรมพยากรณ์ ตอนเลือกเกิดใหม่ Free!
Page 2 Page 3
 • 423 หน้า
 • 3.46 MB
 • 7 มิ.ย. 2557
 • DhammaGiving
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จองฤกษ์... หนุ่มวัยรุ่นที่เก่งไปทุกเรื่อง เว้นเรื่องเดียวคือผู้หญิง
แต่เมื่อเขาพบกับณชะเล ก็เกิดแรงบันดาลใจพอจะใช้ชีวิตให้มีค่ากว่าเดิม
แค่การเปลี่ยนแปลงตัวเองนับเป็นเรื่องเล็กนักฟังเสียงอ่าน "กรรมพยากรณ์ ตอนเลือกเกิดใหม่" ได้ที่
http://www.fungdham.com/book/dungtrin-kumpayakon2.html

หนังสือ "กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม"
http://www.ebooks.in.th/ebook/24094/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/

ติดตามผลงานอื่นๆ ของคุณดังตฤตได้ที่
http://dungtrin.com/
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • chareerat charee
  10 Jul 19 15:36
  มีกำลังใจกุศลกรรมส่วนดีๆขึ้นมากมาย
1