หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท

หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเรื่อง “หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการเผยแพร่หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการ งานส่วนตัวการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนการครองชีวิตภายใต้เงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรม
       การปฏิบัติราชการ บางครั้งเกิดการล่าช้า เกิดจากสาเหตุของบุคคลหรือระบบราชการที่วางระเบียบตามขั้นตอน ซับซ้อนมากเกินไปเข้าทำนอง “โค้ชมากจึงต่อยไม่ออก (นักมวย)” หรือ“ระเบียบมากจนไม่อยากทำ(ใคร?)”
       หลักการทรงงาน 23 ข้อ หรือมากกว่านั้น เช่น เรื่องทำงานอย่างมีความสุข ความเพียร ขาดทุนคือกำไร รู้ รัก สามัคคี ฯลฯ หรือหลักการทรงงานซึ่งพระราชทานแก่โครงการหลวง ความว่า
1. ลดขั้นตอน คือ จะทำอะไรก็อย่าต้องให้มีการอนุมัติต่อๆ
กันไปหลายชั้น หรืออีกนัยหนึ่งให้กระจายอำนาจ
2. ปิดทองหลังพระ อย่าทำความดีเอาไว้อวด
3. เร็วๆ เข้า
4. ช่วยเขาช่วยตัวเอง
       ตัวอย่างหลักการทรงงานดังกล่าวแล้ว ถ้าทุกคนนำมาปฏิบัติงานราชการ งานส่วนตัว ก็จะสำเร็จผลได้อย่างดีและรวดเร็ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • sec1 เลขที่54 กลุ่ม4
  11 Sep 15 15:18
  ดีมากๆเลยค่ะ ^^ ขอบคุณนะค่ะ
 • sec1 เsec1 เลขที่53 กลุ่ม4
  11 Sep 15 15:13
  ขอบคุณนะค่ะ สำหรับความรู้ดีๆ ^^
 • นางสาว เสาวรส. หวังเหนี่ยวกลาง. 1-55
  10 Sep 15 17:42
  ดีมากๆๆค่ะเป็นแนวทางหลักการทรงงานที่ดีนำมาใช้ปฏิบัตได้ชอบ
 • Pattarawadee Yingsakul
  5 Dec 14 00:19
  This is very good Thank you
 • Ice
  5 Dec 14 00:19
  This is very good Thank you
1 2