แผนที่ภาวนา [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

แผนที่ภาวนา [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 105 หน้า
 • 5.54 MB
 • 20 มี.ค. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือ "แผนที่ภาวนา" เรียบเรียงจากคำบรรยาย เรื่อง สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก ที่ ชมรมคนรู้ใจ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี รวบรวมหลักธรรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ เหมือนแผนที่สำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ บรรยายเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อ 13 มีนาคม 2550 เนื้อหาประกอบด้วย (1) ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวิต (2) ชีวิตคือกายกับจิต (3) เข้าใจชีวิต เข้าถึงธรรม (4) หลักการและเป้าหมายของการศึกษา (5) ลำดับขั้นตอนการศึกษาตามแนวสามัญญผลสูตร (6) ไตรสิกขา 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  

อนุโมทนาธรรมทานโดย เว็บอาจารย์สุภีร์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 18:49
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
1