บุญกิริยาวัตถุธรรมสู่การพ้นทุกข์

บุญกิริยาวัตถุธรรมสู่การพ้นทุกข์ Free!

       การกระทำความดีในพระพุทธศาสนานั้น แสดงไว้ในบุญกิริยาวัตถุ ซึ่งแปลว่า หลักแห่งการบำเพ็ญบุญ เรื่องที่จัดเป็นการทำบุญ สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือทางทำความดีเป็นการทำบุญที่ถูกต้องที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนา จะเห็นว่าการทำบุญบางอย่างเป็นสิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้ว บางอย่างเราก็ไม่ทราบว่าที่เราทำอยู่ก็เป็นบุญ ส่วนบางอย่างเราไม่ทราบเลยว่ามีวิธีการทำบุญอย่างนี้ด้วย บางคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการทำบุญที่จะได้บุญนั้นมีเพียงการตักบาตร ถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ หรือปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า ปล่อยโคกระบือเท่านั้น ทั้งที่แท้จริงแล้ว การทำบุญนั้นมีหลากหลายมาก ฉะนั้น เราจึงควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องถึงในเรื่องการทำบุญทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้ทำบุญหรือสร้างความดีได้อย่างถูกต้อง ไม่งมงายและได้ผลมากไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้โชคดีที่ได้นับถือพระพุทธศาสนา   (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้