ภาษาใจภาษาธรรม ๔

ภาษาใจภาษาธรรม ๔ Free!
Page 2 Page 3

หนังสือภาษาใจภาษาธรรม ๔ โอวาทธรรมพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ ธรรมเทศนาหลวงพ่อใหญ่ เป็นวัจนะของบัณฑิต ที่ลึกซึ้ง แยบคายและพิสดารด้วยอรรถด้วยธรรม ทุกถอยคำล้วนส่งตรงถึงจิตใจด้วยกำลังบารมีธรรม ซึ่งหากใครได้มากราบนมัสการบ่อยๆ ก็จะเกิดความคุ้นเคยในภาษาใจภาษาธรรมของหลวงพ่อ ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความเมตตาไม่มีประมาณ ช่วยยกจิตใจของศิษย์ให้มีกำลัง ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานอยู่เสมอ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • bunyasit kawinrajitmongkhom
    27 May 19 18:17
    การให้ธรรมะ เป็นธรรมทานอันเลิศ
1