รู้ไว้@สะกิดใจ

รู้ไว้@สะกิดใจ Free!
Page 2 Page 3

ที่จริง ธรรมะเป็นสิ่งที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันทุกขณะ ใครที่ฝึกปรือได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นพลังแห่งธรรมะ หรือพลังแห่งชีวิต

เทคโนโลยีมีความเร็วเป็นสรณะ เหมือนใจอยู่อย่างหนึ่ง คือ นิ่ง-วาง ได้เร็วเท่าไหร่ย่อมประเสริฐสุด

แต่ชีวิตจริง ถ้าเคร่งเครียด ซีเรียสไป ยิ่งใครถูกทับถมด้วยมรสุมหลากหลาย อาจเป็นผลเสียมากกว่าก็ได้

สิ่งหนึ่งที่ควรระลึกไว้เสมอ คือ อะไรมากไป น้อยไป ไม่พอดี ไม่สมดุล ย่อมเกิดโทษต่อทั้งร่างกายและใจที่วนกันเป็นลูกโซ่อย่างไม่สิ้นสุด

ผู้เขียนไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็น-นักธรรมะ หรือนักปฏิบัติ

ทั้งหมดนี้ ถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน แต่ก็มั่นใจว่า ตัวหนังสือในแต่ละบทจะคอยสะกิดใจผู้อ่านในหลายมิติ บางทีก็เหมือนธรรมะอัดกระป๋องที่เราพกติดตัวเราอยู่ตลอดเวลา-โดยไม่ทันสังเกต

หัวใจเรา..กับเวลา..ที่ผ่านมาเนิ่นนาน ล้วนถูกกระแทกกระทั้นกันมา..มากพอแล้ว จึงมั่นใจว่า..แค่สะกิดเบาๆ ..ก็รู้เรื่องได้ดี

คนคนหนึ่ง หากยังไม่ได้ฝึกกันถึงที่สุด-เหมือนเชือกขาดแล้วต่อกันไม่ได้:หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ-- ย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา=ธรรมะอีกเช่นกัน–รวมถึงผู้เขียนด้วย

เราทุกคนคือ เพื่อนร่วมทาง..ค่ะ

อะไรที่ใช่..คือ ภาวะ-เบา-โล่ง-โปร่ง-สบาย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ทิพวรรณ แซ่หลี
    3 Jun 14 09:56
    เนื้อหาสาระโอเค อ่านแล้วเข้าใจง่าย
1