สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน ดุจกระแสน้ำพาขอนไม้ไปมหาสมุทร [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน ดุจกระแสน้ำพาขอนไม้ไปมหาสมุทร [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ "สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน ดุจกระแสน้ำพาขอนไม้ไปมหาสมุทร" เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ เบนซ์ทองหล่อ 8 สิงหาคม 2553 เนื้อหากล่าวถึง การมีสัมมาทิฏฐิจะนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่พระนิพพานได้โดยสะดวก ดุจขอนไม้ที่ลอยไปตามน้ำ วันหนึ่งจะถึงมหาสมุทรอย่างแน่นอน หากไม่เกิดเหตุ 8 ประการ คือ (1) ไม่ติดฝั่งนี้ (2) ไม่ติดฝั่งโน้น (3) ไม่จมลงในท่ามกลาง (4) ไม่เกยตื้น (5) ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ (6) ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ (7) ไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้ (8) ไม่เน่าในภายใน และปฐมทารุกดกขันโธปมสูตรแปล 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้