รู้ใจไกลทุกข์ [พระไพศาล]

รู้ใจไกลทุกข์ [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

ยากนักที่เราจะได้พบคนรู้ใจ
หากตัวเราเองก็ยังไม่รู้ใจของเราเอง
เพราะการไม่รู้ใจของตัวเอง 
ก็คือการไม่รู้จักกิเลสของตัวเอง
จึงเกิดความไม่เข้าใจ ความขัดแย้ง
หรือการคาดหวังผิดๆ จากผู้อื่น หรือสิ่งอื่น
อันนำมาซึ่งความทุกข์ และปัญหาต่างๆ มากมาย

เพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้ใจตัวเอง
ไม่รู้จักกิเลสของตัวเอง เมื่อคนที่ต่างเป็นเช่นนั้น
มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ก็ยิ่งเพิ่มปัญหาเป็นสองเท่า
ดังนั้น แต่ละคนจึงควรหันมาดูใจ
รู้จักใจของตัวเองให้มาก
ก็จะสามารถรู้ใจคนอื่น เข้าใจคนอื่นได้ไม่ยาก

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • เดือน ก
  15 Mar 15 19:04
  ได้อ่าน จึงได้คิด แล้วคิดได้ อ่านง่าย เข้าใจง่าย
 • Tar Paiboon
  25 May 14 12:08
  0.0
 • boon boon
  22 May 14 17:40
  thank you
1