ป้อมกับปุ๊ก และขุมทรัพย์ทะเลไทย

ป้อมกับปุ๊ก และขุมทรัพย์ทะเลไทย Free!
Page 2 Page 3
  • 24 หน้า
  • 21.08 MB
  • 21 พ.ค. 2557
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เด็กและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของการพัฒนาสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การอนามัยโลกจึงได้รณรงค์ในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ในปี 2546 ภายใต้คำขวัญ "Shape the Future of Life : Healthy Environments for Children" ซึ่งในภาคภาษาไทยคือ "สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส เด็กไทยแข็งแรง" กรมอนามัยจึงได้มีโครงการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือสำหรับเด็กที่ เน้นหนักในเรื่องเด็กและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือภาพสำหรับเด็กได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้