นิทานแสนสุข

นิทานแสนสุข Free!
Page 2 Page 3
 • 62 หน้า
 • 51.00 MB
 • 21 พ.ค. 2557
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญของนิทานที่มีผลต่อการพัฒนา IQ และ EQ ของเด็กไทย จึงจัดให้มีการประกวดการแต่งนิทาน และการวาดภาพประกอบนิทานเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพขึ้น ซึ่งทางผู้จัดทำได้คัดเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับเด็กวัยประถมศึกษาจำนวน 18 เรื่องมาจัดพิมพ์รวมเล่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้สนใจจะได้รับประโยชน์อันเกิดจากการเล่านิทาน และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพแก่เด็กๆ อันนำไปสู่การเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ไม้ขีดไฟ
  6 Oct 15 16:23
  ได้ทั้งความสนุกสนาน ได้ทั้งความรู้และสาระข้อคิดดีๆมากมายเลยค่ะ
1