ตั้งไข่ล้ม

ตั้งไข่ล้ม Free!
Page 2 Page 3
 • 32 หน้า
 • 19.91 MB
 • 16 พ.ค. 2557
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้จัดพิมพ์หนังสือ ตั้งไข่ล้ม เพื่อใช้ในโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart โดย ได้ดำเนินการร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • 12 Jan 16 11:59
 • pimpan rata
  3 Nov 15 12:23
  ดีมากๆๆๆๆๆ ขอบคุณคะ
 • ครูเจี๊ยบ
  10 Sep 14 09:32
  เป็นหนังสือที่ดีมาก
1