เทพธิดาผ้าไหม

เทพธิดาผ้าไหม Free!
Page 2 Page 3
 • 23 หน้า
 • 20.56 MB
 • 16 พ.ค. 2557
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เด็กและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของการพัฒนาสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การอนามัยโลกจึงได้รณรงค์ในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ในปี 2546 ภายใต้คำขวัญ "Shape the Future of Life : Healthy Environments for Children" ซึ่งในภาคภาษาไทยคือ "สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส เด็กไทยแข็งแรง" กรมอนามัยจึงได้มีโครงการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือสำหรับเด็กที่ เน้นหนักในเรื่องเด็กและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือภาพสำหรับเด็กได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • 27 May 15 11:54
  สมบูรณ์
 • 3 Oct 14 21:40
1