ตามรอยพระอรหันต์ [พุทธทาส]

ตามรอยพระอรหันต์ [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
 • 209 หน้า
 • 1.52 MB
 • 13 พ.ค. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

      ชีวิตแห่งบุคคลผู้ดำเนินตามรอยพระอรหันต์ ไม่ได้มีหลักว่าจะต้องนั่งหลับตาภาวนาอยู่ดายไป แต่มีหลักสำคัญอยู่ว่า จะต้องหมุนใจตนให้ตรงต่อแนวทางแห่งความสุขที่แท้จริงตามลำดับ ตามคำสั่งสอนของพระองค์ เท่านั้น.
      ชีวิตแห่งความเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นชิ้นเอกในบรรดาธรรมที่โลกควรต้องการ, เพราะเป็นสิ่งเดียว ที่อาจนำสุขแท้จริงมาให้แก่โลกได้. การกระทำเพื่อให้จิตมีอำนาจเหนือโลก - เพื่อไม่ต้องหมุนเวียนไปในกระแสแห่งความทุกข์ทรมานของโลก และเพื่อถึงที่สุดแห่งความสุขอันจะไม่กลับไปเป็นทุกข์อีกต่อไป, นี้เป็นวิธีการแห่งการกระทำตามรอยพระอรหันต์ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำสำเร็จเป็นคนแรก แล้วสอนให้ผู้อื่นทำตามบ้าง จนมี พระอรหันต์ คือผู้ที่หลุดจากทุกข์เป็นจำนวนมาก. 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • boon
  14 May 14 17:02
  thank you
 • กันตนา
  14 May 14 11:55
  ขอขอบคุณค่ะ
1