นิทานอ่านสบาย ลำดับที่ 7 - พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ได้เห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าก่อนใคร

นิทานอ่านสบาย ลำดับที่ 7 - พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ได้เห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าก่อนใคร Free!
Page 2 Page 3
  • 24 หน้า
  • 1.08 MB
  • 12 พ.ค. 2557
  • ธรรมะ ณ ลานธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ชาวพุทธทุกคนรู้จักพระอัญญาโกณฑัญญะ ว่าท่านเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกในพระพุทธศาสนา ทว่า มีสักกี่คนที่จะทราบว่า หลังจากท่านบวชแล้ว ท่านไปไหน ทำอะไร มีปฏิปทาข้อปฏิบัติอย่างไร รวมทั้งเหตุใดท่านจึงได้เป็นภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งหากได้ทราบแล้ว ก็จะเห็นว่า ชีวิตของท่านนั้นช่างเต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุ เป็นผล ต่อเนื่องกัน ยังให้เราตระหนักถึงการดำเนินชีวิตซึ่งจะมีผลต่อชาตินี้ รวมถึงชาติหน้าอีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้