บทความ วิถีการทำงานร่วมกันอย่างมีสุนทรียภาพ

บทความ วิถีการทำงานร่วมกันอย่างมีสุนทรียภาพ Free!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • นายธนากรณ์ ใจสมานมิตร
    4 Oct 11 12:14
    เป็นองค์ความรู้แรก ที่ผมทดลองนำมา Upload ใน E-book ครับ เล่มต่อไปจะปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหม่ให้ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผม
1