วิชาตัวเบา

วิชาตัวเบา Free!
  • 50 หน้า
  • 8.77 MB
  • 9 พ.ค. 2557
  • สมุดกานต์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ผมเขียน "วิชาตัวเบา" ขึ้นด้วยสาเหตุ 3 ประการ ประการแรก ผมฝันที่จะมีหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่ม ประการที่สอง ผมอยากจะมอบสิ่งเล็กๆน้อยๆ ให้แก่คนที่มาร่วมแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของผม ประการสุดท้าย ผมกลัวไม่มีโอกาสได้ทำ 2 ประการข้างต้น ขอให้เหาะเหินเดินชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นครับ - เด็กชายกานต์ -(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้