WE2D Issue 04 April

WE2D Issue 04 April Free!
Page 2 Page 3
 • 44 หน้า
 • 31.57 MB
 • 30 เม.ย. 2557
 • วีแบงค์111
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เล่มที่ 4 แล้วครับฝากให้ไปอ่านเล่นๆกันเช่นเคย ภายในพูดคุยเรื่อง แสง เงา ความหมายทางความรู้สึก และการนำไปใช้งาน ผลงานตัวอย่าง 2 ชิ้น ชิ้นแรก Android ได้รับรางวัล LayerPaint Excellence Award ด้วยครับ ชิ้นที่ 2 Ribon Bow อีกส่วน Gallery by EID MU ผลงานอันสวยงามส่วนหนึ่งไว้ด้วยครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ลินนิล
  1 May 14 21:52
  Look pretty good. I can study from this. Thanks!!!
 • kingkong
  30 Apr 14 21:08
  เป็นประโยชน์มากครับขอบคุณสำหรับความรู้55
1