practical Thai 3

practical Thai 3
Page 2 Page 3
  • 188 หน้า
  • 3.30 MB
  • 21 เม.ย. 2557
  • กมลอมเรศ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿280.00 ฿250.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿300.00

แบบฝึกหัดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับสูง เหมาะสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี เน้นการฝึกทักษะการอ่านและเขียน ในหนังสือ ประกอบด้วยบทอ่าน ข้อความ ข่าว และหลักไวยากรณ์ภาษาไทย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้