จอมมารออนไลน์ เล่ม 9

จอมมารออนไลน์ เล่ม 9
Page 2 Page 3
  • 213 หน้า
  • 0.96 MB
  • 8 เม.ย. 2557
  • หมื่นลี้
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿145.00 ฿120.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿199.00

สำหรับตะวันแล้ว ขีวิตของเขาที่เกิดขึ้นในนิยาย จออมมารออนไลน์ เล่ม 9 นี้นับว่าอยู่ห่างไกลจากคำนิยามความสุขของทุกูผู้คนในโลกนี้ เพราะชีวิตของเขาต้องเหมือนกับตายทั้งเป็น ถูกกักขัง ต้องจากคนรัก และทุกข์ทรมานด้วยพลังแห่งความมืดที่กัดกร่อนวิญญาณของเขา แต่สิ่งที่ตะวันทำนั้นทำให้เขาไร้ทุกข์ และมีความสุขโดยที่สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ดีขึ้น เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจต่างหาก ดังนั้น การฝึกจิตตามแนวทางแห่งธรรมะอย่างถูกต้องย่อมจะทำให้ชีวิตของผู้ฝึกนั้นมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้