สบาย สบาย สไตล์พุทธ [ชยสาโร]

สบาย สบาย สไตล์พุทธ [ชยสาโร] Free!
Page 2 Page 3
 • 57 หน้า
 • 1.28 MB
 • 6 ก.พ. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หลวงพ่อชาสอนว่าความสบายมี ๒ อย่าง คือ ความสบายที่เป็นไปเพื่อความสบาย และความสบายที่เป็นไปเพื่อความไม่สบาย บางทีเราต้องผ่านความไม่สบายก่อน เราจึงจะได้ความสบายที่มีคุณค่า เพราะความสบายบางอย่าง ถึงแม้ว่าจะให้ความสุขในปัจจุบัน แต่ก็ก่อให้เกิดความไม่สบายอยู่ในอนาคต ที่พระพุทธองค์สอนให้พวกเรามุ่งลดละตัณหา เพราะว่าตัณหาทำให้เราโง่ ทำให้เรามองอะไรไม่เป็นตามความเป็นจริงของมัน ขอให้สังเกตว่า หากเราอยากได้สิ่งใดแล้ว จิตใจจะมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีไม่งามในสิ่งนั้นออกไป เราจะไม่ยอมคิด ไม่ยอมพูด ไม่ยอมรับรู้ในส่วนที่ไม่ตรงกับความอยากของเรา ถ้าเรามีความเกลียดหรือโกรธ หรือไม่ชอบสิ่งใด เราจะไม่อยากรับรู้หรือพูดในสิ่งดีสิ่งงามในสิ่งนั้น นี่ก็เป็นโทษของตัณหา ทำให้จิตใจคิดไม่รอบคอบ มองเฉพาะสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของตน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโร
http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/ชยสาโร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุรนุช ประชุมชน
  6 Aug 14 09:19
  ขอบคุณค่ะ
 • Jinsugee
  7 Apr 14 15:38
  ขอบคุณ ค่ะ
1