การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประชาชน

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประชาชน Free!
Page 2 Page 3

     รวมการ์ตูน 10 เรื่อง  เพื่อความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง
จัดทำโดย   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทย   (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • suriyachut
  23 Dec 12 23:51
  อ่านกันนะค่ะแล้วคุณจะได้พบทาง การดำเนิินชีวิตที่ดีที่สุดเหมาะกับคนไทยทุกคนที่รู้จักพึ่งพาตนเองและเมื่อเข้าใจโดยตลอดก็จะประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตทั้งยังสามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้อีกด้วยค่ะ
 • jilaphat phat
  8 Dec 12 23:26
 • S.Nopphdon
  7 Dec 12 00:26
  เป็นภาพสีด้วยครับ
 • 12345678910
  16 Sep 12 09:54
  ดีมาก
 • มีน
  17 Aug 12 11:02
  สวัสดีเะ
1 2