Make over Retouch&make up

Make over Retouch&make up Free!
  • 10 หน้า
  • 6.07 MB
  • 21 เม.ย. 2557
  • สื่อการสอนการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อการออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สื่อการสอนการตกแต่งภาพ การรีทัชผิวและแต่งหน้าให้ตัวแบบ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้