กรรมทีปนี [พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)]

กรรมทีปนี [พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)] Free!
Page 2 Page 3

       พระเดชพระคุณท่าน พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ. ๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และกรรมการเถรสมาคม เป็นพระเถระที่คงแก่เรียน และมีอุตสาหวิริยะมากรูปหนึ่ง พระคุณท่านได้รจนาหนังสือธรรมะหลายเรื่อง แต่ละเรื่องล้วนมีสาระน่าสนใจ โดยเฉพาะ กรรมทีปนี ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกในวงการวรรณกรรมสาขาพุทธศาสนาเล่มหนึ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมไทยสาขาศาสนา ประจำปี ๒๕๑๗ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และพระเดชพระคุณท่านยังได้รับการประกาศเกียรติคุณ ว่าเป็น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๓๑ 
       "กรรมทีปนี" นี้ ได้มีผู้จัดพิมพ์เผยแพร่หลายครั้งหลายคราวแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของเหล่าสาธุชน นักศึกษาธรรมะหลายท่านปรารภว่า เป็นหนังสือที่ควรแก่การศึกษา อ่านเข้าใจง่าย ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินในธรรม ชักนำให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ในโอกาสที่พระเดชพระคุณดร.พระราชวรธรรมโกศล (แฉล้ม เขมปญฺโญ) เจริญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี สำนักปฏิบัติธรรมประจำ จังหวัดสงขลาแห่งที่ ๒ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา เล็งเห็นถึงสาระประโยชน์อันจะทำให้ พุทธศาสนิกชนเกิดความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยและมีความระมัดมั่นในการรักษาศีลยิ่งขึ้น อันจะนำพาให้เกิด ศรัทธาที่จะฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมากขึ้น จึงได้ขออนุญาตไปยังพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมบูชา เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ วัฒนาถาวรสืบไป
       เนื้อหาของหนังสือเรื่อง  “กรรมทีปนี”   เป็นการแสดงถึงเรื่องของกรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้นำมาจากหลักฐานตามหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสืออรรถกถา ฎีกา  ของพระอรรถกถาจารย์  ภายในเนื้อหานั้นท่านก็ได้โยงไปถึงการทำกรรมและไปรับใช้ผลกรรมที่ทำไว้ในชาติต่อไปตามกรรมที่ตนได้กระทำในขณะที่มีชีวิต  และท่านได้โยงไปถึงภพทั้งสาม การจะไปเกิดในภพภูมิไหนทำกรรมอะไรไว้ ฯลฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • narit
    1 Apr 14 21:13
    ขอคัดลอดไว้อ่านนะครับ...สาธุ
1