เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับคัดสรร [ดังตฤณ]

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับคัดสรร [ดังตฤณ] Free!
Page 2 Page 3
  • 58 หน้า
  • 2.97 MB
  • 1 เม.ย. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       รวมเอางานหลายๆชิ้นของคุณดังตฤณ ทั้งที่เป็นคำถามคำตอบในคอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ทั้งที่เป็นบทความในคอลัมน์ ‘ข่าวน่ากลุ้ม’ และทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของงานชิ้นโบแดงอย่าง ‘เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน’ นำมาไว้ในเล่มเดียว ภายใต้ชื่อ ‘เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว’ ฉบับ คัดสรร ด้วยความเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นคู่มือดับหิว ทั้งที่ท้อง ทั้งที่สมอง และทั้งที่ใจ ได้อย่างชะงัด 
       เหตุใดเราจึงมั่นใจเช่นนั้น? ก็เพราะทางเราประจักษ์แล้ว เลื่อมใสแน่แล้วว่าบุญนั่นเองคือเสบียงดับหิว ส่วนบาปนั่นแหละคือทะเลทรายแห่งความกระหายโหย และงานเขียนของคุณดังตฤณก็ช่วยทั้งคลายสงสัยได้ในเบื้องต้น กับทั้งให้ความกระจ่างถึงที่สุดในเบื้องปลาย เหมือนคู่มือหาอาหาร และคู่มืออ่านทิศสำหรับคนหลงป่า ที่คนหลงป่าพบแล้วย่อมดีใจ รู้ตัวว่าจะไม่ต้องร่อนเร่โหยหิวในป่าใหญ่อันน่าสะพรึงกลัวอีกนานนัก

อนุโมทนาธรรมทานโดยสำนักพิมพ์ฮาวฟาร์บุ๊คส์
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของคุณดังตฤณ 
ติดตามผลงานอื่นๆ ของคุณดังตฤณ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้