เธอผู้เสียสละ

เธอผู้เสียสละ
Page 2 Page 3

มิตรภาพมิได้เกิดแค่เพียงเพื่อนมนุษย์เท่านั้น  สัตว์ก็เช่นกันมันรู้คุณ  และเป็นมิตรแท้ได้ทุกเวลา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้