กันไว้ดีกว่าแก้ [พระอาจารย์อำนาจ]

กันไว้ดีกว่าแก้ [พระอาจารย์อำนาจ] Free!
Page 2 Page 3

       กันไว้ดีกว่าแก้ เป็นหนังสือที่ถอดเทปจากการบรรยายธรรมในช่วงวันที่ ๔ และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่ง เป็น วันวางศิลาฤกษ์ในการจัดสร้างพระอุโบสถวัดพระธาตุผาแก้ว(ผาซ่อนแก้ว) แต่เนื้อหาและ ภาพประกอบ รวมทั้งบทกวีแทรกล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงที่เดินทางไปทอดกฐินที่วัดไทยในนิวซีแลนด์และได้มีโอกาสวิเวกภาวนาในสถานที่สัปปายะอันอุดมด้วยธรรมชาติ ป่า เขาที่เงียบสงบ รวมถึงอากาศที่สะอาด สดชื่น 

อนุโมทนาธรรมทานโดยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้