ทำไมต้องไปอินเดีย ?

ทำไมต้องไปอินเดีย ? Free!
Page 2 Page 3

     ประสบการณ์ท่องแดนพุทธภูมิ กราบสักการะสังเวชณียสถานทั้ง 4 ตำบล
อันได้แก่ สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของอาจารย์ได้ที่นี่
http://www.ebooks.in.th/search/writer/Theerayuth 
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • มานพ
  17 May 12 14:41
  อยากไปสักครั้งในชีวิต
 • 1 May 12 17:47
  ขอบคุณค่ะ
 • ไตร
  18 Jan 12 10:59
  ถ้ามีโอกาสน่าจะไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน เพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์ ที่ทรงตรัสรู้และมีพระมหากรุณาธิคุณ มาสอนสั่งให้สรรพสัตว์ที่สมารถฝึกได้รู้ได้ให้ได้พ้นทุกข์เช่นพระองค์
 • Amnat
  16 Jan 12 19:26
  ขออนุโมทนาบุญครับ
 • ชื่อของคุณ
  13 Jan 12 04:31
  อนุโมทนาด้วยครับ
1 2 3