ตัวอย่าง สกุณาเริงไฟ

ตัวอย่าง สกุณาเริงไฟ Free!
Page 2 Page 3

หนึ่งเร่าร้อนเกินทนไหว กับ สองร้อนรุ่มเกินห้ามใจ
เมื่อกองเพลิงเผชิญหน้ากับเปลวไฟ 
เขาและเธอจะทำอย่างไร เมื่อเปลวไฟได้ปะทุขึ้นแล้วในกองเพลิง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้