สารวิจัยและพัฒนา ฉบับปีที่ 9 ฉบับที่ 1

สารวิจัยและพัฒนา ฉบับปีที่ 9 ฉบับที่ 1 Free!
Page 2 Page 3
  • 18 หน้า
  • 9.34 MB
  • 7 มี.ค. 2557
  • สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สารวิจัยและพัฒนาราย 3 เดือน ป9 ฉ1 ม.ค.-มี.ค.57 ฉบับพิเศษ กึ่งศตวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กับการวิจัยเชิงคุณภาพ สู่การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้