กลศาสตร์ของแข็ง ฉบับเสริมประสบการณ์

กลศาสตร์ของแข็ง ฉบับเสริมประสบการณ์
Page 2 Page 3

เป็นหนังสือที่อธิบายถึงการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและการค้นหาสาเหตุของความเสียหาย โดยเน้นเรื่องตัวอย่างของการออกแบบคำนวณ แนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาโจทย์โดยละเอียดมากถึง 500 ตัวอย่าง เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ผู้อ่านสามารถจับแนวคิดได้ ส่งผลให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ คิดได้และทำเป็น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ต้อม
    13 Aug 15 22:30
    เยี่ยม
1