เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
Page 2 Page 3

เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ หรือสาขาเครื่องกลที่เกี่ยวข้องในระดับ ปวช. และช่างที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ในรถยนต์ สาระสำคัญในเล่ม ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์, หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์ 4 จังหวะและ 2 จังหวะ, ชนิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน, ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์, ส่วนประกอบและการทำงานของระบบต่าง ๆ ในเครื่องยนต์ เช่น ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ต ระบบระบายความร้อน และระบบควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ยังมีความรู้เรื่องอัตราส่วนกำลังอัดและการน็อกของเครื่องยนต์ ซูเปอร์ชาร์จ เทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลเลอร์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้