ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง)

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง)
Page 2 Page 3

เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี พื้นฐานภาษาซี การใช้งานโปรแกรม Keil การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต การตรวจสอบ การจำลองการทำงานของโปรแกรม การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซีและหุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแสดงผล LCD อินเทอร์รัปต์ วงจรนับ วงจรจับเวลาและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 6 ขา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้