เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข [พระไพศาล วิสาโล]

เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข [พระไพศาล วิสาโล] Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำบรรยาย 3 บท ได้แก่
-เป็นไทยอย่างไรในโลกสากล
-อยู่อย่างพุทธในยุคบริโภคนิยม
-ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สองบทความแรกเน้นเรื่องการทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก   เพื่อปรับตัวได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนบทความสุดท้ายเป็นเรื่องของการปรับใจ เพื่อเปิดรับความสุขจากการทำงาน
เป็นไทยและเป็นพุทธในยุคโลกาภิวัฒน์ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเป็นให้ถูก ก็สามารถเป็นสุขได้ไม่ยาก

อนุโมทนาธรรมทานโดย เครือข่ายพุทธิกา 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้