ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง เนื้อหากล่าวถึง หลักการจัดวางเครื่องเรือน และขนาดของเครื่องเรือนที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละห้อง ได้แก่ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องครัว และห้องน้ำ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ ตอนท้ายยังมีแบบฝึกหัดปฏิบัติออกแบบการจัดวางแปลนห้องต่างๆ ในพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
----------------

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สรรค์สร้างสาระสู่สังคม

Website : http://www.tpa.or.th/publisher/new
facebook : https://www.facebook.com/technologybook
อีเมล : book4u@tpa.or.th(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้