ทำเนอร์สเซอรี่ให้รวย

ทำเนอร์สเซอรี่ให้รวย
บทนำ บทนำ บทนำ

หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังคิดตัดสินใจเปิดทำเนอร์สเซอรี่ หรือผู้ที่ทำเนอร์สเซอรี่อยู่แล้วและต้องการให้จำนวนเด็กมากขึ้น ทำธุรกิจเนอร์สเซอรี่ให้รวยได้อย่างไร ทำอย่างไรให้จำนวนเด็กจาก 5 คนเป็น 60 คนได้ภายใน 1 ปี ทำอย่างไรให้เนอร์สเซอรี่มาอยู่ในแนวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการรับรองเป็น สถานรับเลี้ยงเด็ก ระดับดีมาก ตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ทำอย่างไรให้เนอร์สเซอรี่สามารถขยับพัฒนาต่อให้เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นได้ เช่นโรงเรียนอนุบาล หรือหากจะทำเป็นแฟรนไชส์ และสาขาจะสามารถจะทำได้อย่างไร ตัวอย่าง สถานรับเลี้ยงเด็กของผู้เขียน ซุปเปอร์คิดส์ เนอร์สเซอรี่ www.superkidnursery.com(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้