ปฎิบัติธรรมอย่างไรให้ได้ผล [พระอาจารย์ชาญชัย]

ปฎิบัติธรรมอย่างไรให้ได้ผล [พระอาจารย์ชาญชัย] Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องที่พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ได้เขียนลงไว้ในนิตยสารซีเคร็ท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ โดยที่ท่านได้เขียนอธิบายเพิ่มในบางเรื่อง เพื่อขยายความให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ท่านได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะในภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆ เข้ากันได้กับชีวิตปัจจุบัน ท่านที่ติดตามผลงานของ พอจ.ชาญชัย หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระอาจารย์ชาญชัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้